Burun ameliyatları ağrılı mıdır?

Estetik burun ameliyatı düşünenlerin en çok endişe ettikleri konu ameliyat sonrası ağrıdır. Peki bu korku ne kadar gerçekçidir? Muhtemelen bu korku burun ameliyatı olmuş kişilerin görüntülerinin karşıdakilere verdiği izlenimden kaynaklanmaktadır. Eski tip burun ameliyatları göz çevrelerinde ve yüzde oldukça fazla şişme ve morarmaya neden oluyordu. Ameliyat sonrası aynaya bakan kişi göz, alın ve yanaklarındaki şişlik ve morluklar ile alçı ve bandajları gördüğü zaman kendisinde uzun süre iyileşmeyecek çok önemli hasarların oluşturulduğu izlenimi almakta ve moral bozukluğuna uğrayabilmekte idi. Ayrıca kendisinini görenler istisnasız “kimbilir ne kadar acı çekiyordur” diye düşünüyorlardı. Burun deliklerine konulan tamponlar bir başka sıkıntı kaynağı idi. Burundan nefes alamayan hasta sıkıntı hissediyordu. Ayrıca tamponların burundan çekilmesi bazıları için psikolojik olarak çok rahatsız edici bir duygu idi ve hasta tamponları alınana kadar birkaç gün bu korku ile yaşıyordu. Bu faktörlerin hepsi burun ameliyatının ağrılı ve sorunlu bir ameliyat olduğu söylentisine yol açıyordu.

Aslında günümüzde yapılan modern burun ameliyatlarında ağrı yok denecek kadar az olmaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır: Modern burun ameliyatlarında yalnız düzeltilmesi gereken yerlerde işlem yapılmakta burnun güzel olan diğer tarafları ile oynanmamaktadır. Herkese ayni uygulanan klişe burun ameliyatlarının yerini kişiye uygun en az yaralayıcı ameliyatlar almıştır. Kesme ve kırma işlemleri fazla harabiyet yapmayan hassas aletler ile yapılmaktadır. Nadir durumlar dışında burun delikleri tampon ile doldurulmamakta ve hasta ameliyat sonrası burun deliklerinden nefes alabilmektedir. Bütün bu yenilikler ameliyat sonrası ağrıyı yok denecek kadar azalttığı gibi morluk ve şişlikleri de en az seviyeye getirmiştir. Ameliyatın ertesi günü yüzünde pek az şişlik ve morarma olan, burun deliklerinden normal nefes alabilen ve gülümseyerek rahatça yürüyebilen hastalar artık karşıdan bakanlarda dehşet verici bir izlenim bırakmamaktadırlar. İyi ellerde yapılan burun ameliyatlarından sonra pek çok hasta ağrı kesici ilaç kullanmaya gerek duymamaktadır.

Ağrı duygusu her kişide farklıdır ve bazı kişiler çok hafif işlemlerde bile çok fazla ağrı duyduklarını belirtebilirler. Buna karşılık uygun cerrahi uygulanan ve ağrıya karşı dayanıklılığı ortalama düzeyinde olan kişilerde burun estetiği sonrası ağrı önemsenmeyecek derece az olmaktadır.

Soru sorun

BİZE ULAŞINBurun estetiğinde neler değişti?

Estetik burun ameliyatları daha çok uzun ve iri burunların tedavisi ile başlamıştır. Burada amaç rahasız edici derecede uzun (pinokyo burnu) beya çok iri burunları kısaltmak veya küçültmek idi. Ameliyatın esası da kıkırdak ve kemiklerin kesilerek, törpülenerek ve kırılarak küçültülmesi kısaltılması idi. Genel olarak özellikle kadınlarda küçük burun güzeldir anlayışı hakimdi. Batı hayranlığının dünyada artması ile birlikte kalkık sivri uçlu burunlar ilgi çekmeye başladı. Hatta bu iş o kadar ileri gitti ki kadınlar arasında kalkık burnu ile dikkat çekmek bir ayrıcalık haline geldi. Şunu hemen söylemek gerekir ki küçük, sivri ve kalkık uçlu burun herkeste güzel olmayabilir. Ancak bu uyuma fazla dikkat edilmedi. Burunları farkedilir derecede küçültmek ve uçlarını kaldırmak burun yapılarında büyük değişiklikleri gerektiriyordu. Bu değişiklikler burun anatomisini bozduğu için ortaya doğal olmayan bir görünüm çıkabiliyordu. Bir topluluk içinde estetikli burunları hemen herkes ilk bakışta farkediyordu. Birçok burun estetikli kadın ameliyat olduklarının bilinmesini istediğinden bu durumdan hoşnut oluyorlardı. Çünkü estetik burun ameliyatı olmak bir ayrıcalık idi.

2000 li yıllara gelindiğinde artık burun estetiği çok yaygınlaşmış ve fiyatı ucuzlamış idi. Ortalık ameliyatlı olduğu hemen anlaşılan kaydırak burunlu, uçları aşırı kalkık olduğu için burun delikleri görünen, anatomisi bozulduğu için zorlukla nefes alınabilen ve aslında güzel olmaktan çok komik olan burunlar ile doldu. Artık burun ameliyatı olmak bir ayrıcalık değildi.

İnsanlar tekrar güzelliği farketmeye başladılar. Burnu küçük veya kalkık olmayan ama güzel olan pek çok insan vardır. Yüz güzelliği burnun şeklinden çok yüz ile olan uyumuyla alakalı idi. Doğal güzellik yapaylığın önüne geçti. Güzeller burunlarının estetikli olmadığını gururla söylüyorlardı. Bu anlayış burun estetiğinde önemli bir gelişmeye yol açtı. Estetik burun ameliyatının sonucu hem güzel hem de doğal olmalı ve ortaya çıkardığı olumlu etki sanki kendiliğinden mevcut imiş izlenimi vermeliydi. Bu ancak burun anatomisinin bozulmaması ile sağlanabilirdi.

Günümüzde burun ameliyatı eskiye göre çok daha farklı yapılıyor. Burnun önemli fonksiyonlarında biri olan nefes alma işlemine zarar vermemek için özen gösteriliyor. Ameliyat öncesi burun ve yüz arasındaki uyum fotoğraflar ve bilgisayar programları ile araştırılıyor. Burnun orijinal anatomisine zarar vermeden en az yaralama ile en fazla yararın nasıl sağlanabileceği araştırılıyor ve buna göre ameliyat planlanıyor. Eskiden her hastada istisnasız olarak bazı kıkırdaklar kesilip çıkartılırken bugün ancak fazla olduğu düşünülen kıkırdaklar çıkatılıyor. Bazı durumlarda kıkırdak çıkartmak bir yana ilave yapmak bile gerekebiliyor. Bazı ameliyatlarda ise kıkırdaklar arasında değiş tokuş yapılıyor. Yani fazla olan bölgeden alınan kıkırdaklar eksik bölgelere taşınıyor. Sonuçta ortaya fonksiyonları bozulmamış doğal ama güzel bir burun çıkabiliyor.

Ekibimizin başarılı burun estetiğinden anladığı ameliyatlı olduğu belli olmayan ama güzel olan doğal burundur ve ameliyatlarını bu anlayış ile yapmaktadır. Ameliyat ettiğimiz hastalar toplum içinde estetikli burun diye parmakla gösterilmemelidirler ama ne güzel yüzleri var diye dikkat çekmelidirler. Bunu sağlamak için de her hasta için özel olarak planlanmış farklı ameliyatlar uygulamaktayız.

Modalar gelip geçicidir ama doğal güzellik insanlık var olduğundan beri çok az değişmiştir.

Soru sorun

BİZE ULAŞIN

 

Estetik burun ameliyatı için uygun bir aday mısınız?

Bu soru ilk bakışta garip gelebilir. “Eğri ve çirkin burnu olan birisi burun estetiği istemiyecek de başka kim isteyecek?” diye sorabilirsiniz. Ancak günlük hayatta herkes isteklerini gerçekçi çerçevelerde tutamayabiliyor.

Burun estetiği burnundaki bozukluğun farkında olan, ne istediğini bilen ve bu ameliyatı kendi arzusu ile olmak isteyen kimselere yapıldığında kişileri mutlu edebilmektedir.

Kendisi burnundan memnun olduğu halde sırf ailesinin, eşinin veya arkadaşının zorlaması ile burun ameliyatı isteyen kişilerde yapılan ameliyat teknik olarak doğru bile olsa kişiyi mutlu edemeyebilmektedir. Bazan bize yüzüne göre güzel sayılabilecek bir burnu olduğu halde sırf arkadaşı burnu ile alay ettiği için estetik istemiyle gelenler de olmaktadır. Bu kişiler burunlarında neyin çirkin olduğunu bile anlamadan sadece bir başkasını memnun etmek için ameliyat olmak istediklerinden uygun aday değillerdir ve çoğu kez estetik ameliyat ile kişisel sorunlarını çözememektedirler.

Bazı kişiler medya meşhurlarına benzemek için ellerinde onların fotoğrafları ile gelip “benim burnum ayni böyle olsun” diye isteklerde de bulunabilmektedirler. Bugün bir kuaför bile saç modelinizi belirlerken kafa ve yüz yapınızı dikkate almaktadır. Estetik cerrahi makyaj yapmak, saç stilini değiştirmek veya bir moda evinde giyim tarzı seçmek gibi bir olay değildir. Burun ameliyatı hayat boyu yüz görüntüsünü değiştirecek çok önemli bir karardır. Bir burun mutlaka yüz görüntüsü ile uyumlu olmalıdır ve bir artist fotoğrafındaki burun başka bir kişiye yakışmayabilir.

Önemli bir konu da 18 yaş altındakilere (yani ergenlere) estetik burun ameliyatı yapılıp yapılmaması tartışmasıdır. Bazı ülkelerde burun gelişiminin kızlarda 16 yaşında tamamlanabileceği öne sürülerek burun ameliyatını 16 yaşına kadar öne alan hekimler vardır. Ancak bütün dünyadaki genel eğilim hayati bir neden olmadığı sürece burun ameliyatlarının 18 yaşında yapılması yönündedir ve ekibimiz de bu kurala uymaktadır.

Burun estetiği yüz ile uyumlu olmayan ve bariz hataları olan burunlarda çok etkili sonuçlar verir. Ameliyat sonrası mutluluk özgüveni yeterli olan ve ne istediğini bilen insanlarda daha fazladır. Özgüveni olmayan, ne istediğini bilmeyen ve kendisi arzu etmediği halde başkalarının yönlendirmesi ile ameliyata gelen kişiler daha sonra ciddi ruhsal sorunlar yaşabilmektedirler. Bu nedenle herkes burun estetiği için uygun bir aday değildir.

Soru sorun

BİZE ULAŞIN

Sorularınız