burun-neden-onemli1İnsanlara kişiliklerini kazandıran yüzleridir. Yeni tanıştığımız bir kişinin yüzüne baktığımızda bir izlenim alırız. Karşımızdakini “güzel, çirkin, zeki bakışlı, boş boş bakıyor, cana yakın veya sevimsiz” gibi pek çok sıfatla değerlendiririz. Bu değerlendirmeyi yaparken bilinç altında yüzü oluşturan yapıların birbiri ile olan ilişkisine bakarız. Alın, kaşlar, gözler, burun, dudaklar, yanaklar, çene, boyun ve kulaklar belli oranlar dahilinde ise o yüzü güzel olarak değerlendiririz. Ancak bu oran veya ölçülerin ne olduğu tam olarak tanımlanamamaktadır. Bunun en önemli nedeni güzellik kavramının kişiden kişiye, kültürden kültüre hatta bir zaman diliminden başka bir zaman dilimine göre değişmesidir.

Ancak yüz güzelliğinde burun görüntüsü hemen her zaman önemini korumuştur. Burun yüzün en ortasında bulunan ve en göze batan organımızdır. Boyutları ve görüntüsündeki milimetrelik değişiklikler bile yüzün hatta bakışların anlamını değiştirebilmektedir.

Genelde burun gelişimini 16-18 yaşları arasında tamamlar. İlkokul çağındaki çocukların hemen hepsinin burunlarının birbirine benzer olduğunu farketmişsinizdir. Ancak 12-13 yaşlarından itibaren burun hızlı bir şekilde değişmeye başlar. Büyük burun, uzun burun, geniş burun, ucu sarkık burun hatta eğri burun hep gelişme çağında ortaya çıkar. Birden oluşan bu değişiklik çocuklar arasında hemen farkedilir. Ortalamalardan daha farklı görünen (sırtında kamburu olan, çok uzun olan vs.) burunlar alay konusu olmaya başlar. Kişiliğin gelişmeke olduğu dönemde beden yapısı nedeni ile çevreden alaycı sözler duymak çok yaralayıcı olabilmektedir.

Doğru yapılmış bir burun estetiği yüzü güzelleştirir. Çevreden alınan olumlu tepkiler kişinin kendine güvenini arttırır ve sosyalleşmesini sağlar. Özellikle gençlerde burun estetiği sonrası arkadaş bulma, nişanlanma, evlenme gibi sosyal faaliyetlerde bir artış olduğuna sıklıkla şahit olmaktayız.
Burun kişiliğimizi belirleyen bir organımızdır ve burun estetiği görüntü olarak kişiliğimizi değiştirir. Bu nedenle burun estetiği çok önemlidir.

Soru sorun

BİZE ULAŞIN